Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
Przejdź do treści

Menu główne:Państwowa Szkoła Muzyczna w Krapkowicach
powstała na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego powołanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krapkowickiej, uchwałą z dnia 15 września 1961 roku. Towarzystwu przewodniczył w tym okresie
Piotr Świerc obecny patron szkoły.

Pierwszym dyrektorem szkoły, uruchomionej na mocy zarządzenia Ministra  Kultury  i  Sztuki  z  dnia  1 września  1969  roku  był Paweł Holik, a kadrę nauczycielską stanowili: Teresa Cebula, Anna Kozioł, Krystyna Broy,  Teresa Czosnykowska,  Teresa Marynowicz,  Herbert Niedziela oraz Antoni Radziej. Uczniowie rozpoczęli naukę w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym, obecnie po zmianach organizacyjnych nazywanych odpowiednio: 6–letnim i 4–letnim cyklem nauczania.

W pierwszym okresie uczniowie obu działów mieli możliwość uczenia się gry na fortepianie, akordeonie, instrumentach dętych (blaszanych i drewnianych) oraz perkusji.

Obecnie PSM I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach jest jedną z 14 placówek tego typu na Opolszczyźnie
i obejmuje swym zasięgiem 4 powiaty (prudnicki, krapkowicki, strzelecki i opolski) oraz 7 gmin (Walce, Głogówek, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice, Krapkowice, Prószków).

W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 128 uczniów. Uczy ich 21 nauczycieli, dzięki którym mogą zgłębiać tajniki gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, instrumentach dętych drewnianych (klarnet, saksofon, flet, obój ), instrumentach dętych blaszanych (trąbka, puzon, tenor i tuba), instrumentach smyczkowych
(skrzypce, wiolonczela) i perkusji.

Rozwijane są też zdolności i umiejętności oraz poszerzane wiadomości z zakresu rytmiki, kształcenia słuchu
i audycji muzycznych, a ponadto uczniowie w zależności od predyspozycji
i zainteresowań uczestniczą w zajęciach chóru, orkiestry dętej lub kameralnych zespołach instrumentalnych.


Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Ks. Koziołka, a obecnie szkoła mieści się przy ulicy Krawieckiej 1.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego