Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
Przejdź do treści

Menu główne: 
Do kwestionariusza proszę dołączyć zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności - ksero dokumentu.
Kandydat kończący w bieżącym roku kalendarzowym 5 lat jest zobowiązany dostarczyć
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 
 
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2018r.
 
Badanie przydatności kandydatów: 07 maja oraz 09 maja 2018r. godz. 15:30
 
 
Wpisowe w wysokości 15 zł prosimy wpłacać na konto
Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej w Krapkowicach nr konta: 83 8884 0004 2001 0000 1007 0001

Kwestionariusz w pliku *.pdf do pobrania >> TUTAJ <<
Kwestionariusz w pliku *.doc do pobrania >> TUTAJ <<
 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego