DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach

Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krapkowicach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://psmkrapkowice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krapkowicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://psmkrapkowice.pl spełnia wymagania w 97,78%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://psmkrapkowice.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak tablety oraz telefony komórkowe.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki wewnętrzne w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Linki zewnętrzne otwierają się zawsze w nowym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Informacja zwrotne

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2009r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.10.2020r.
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: PSM I st. w Krapkowicach, ul. Krawicka 1, 47-300 Krapkowice
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: szkola@psmkrapkowice.pl
 • Kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową: 77 407 96 90

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach

Dwa wejścia do budynku od ulicy Krawieckiej umożliwiają wjazd osoby niepełnosprawnej. 
Do trzeciego wejścia od strony rynku miejskiego prowadzą tylko schody. 
W szkole są trzy kondygnacje, do których prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. 
Sala koncertowa znajduje się na parterze i udostępnia dla niepełnosprawnych górny taras. 
W pobliżu budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Przewiń do góry
Skip to content