house, corona, coronavirus

Nauczanie zdalne

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach

z dnia 09.11.2020r

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

W związku z powyższym, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach informuje, że w dniach 09.11.2020r. do 29.11.2020 zajęcia w szkole odbywać się będą tylko z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Przewiń do góry
Skip to content