ipad, tablet, android

Nauczanie zdalne

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.Piotra Świerca w Krapkowicach

z dnia 30.11.2020r

 W dniu 24 listopada 2020 r.  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie to przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia 2021 r.

W dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2111 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ferie zimowe 2020/2021 – 04.01 – 17.01.2021 – ujednolicone terminowo dla całego kraju.

W związku z powyższym, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach  informuje, że w dniach 30.11.2020 do 03.01.2021 zajęcia w szkole odbywać się będą tylko z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Przewiń do góry
Skip to content